Personelimiz

ZEKERİYA UYGAN 

         Belediye Başkanı     

     

       YUNUS BAKİÇ                          HASAN TALYAN                             MAZLUM ELEN

       Hesap İşl.Müd Vk                       Yazı İşleri Müd.Vek.                           Fen İşleri Müdürü